Sega- ja lehtmetsad
Click to set custom HSega - lehtmetsadTML
Aastaajad segametsas.
Baltimaade jämedaim remmelgas Rasinal erinevatel aastaaegadel.